Het digitale adviesbureau is een website. Leerlingen en docenten van deelnemende scholen kunnen er opdrachten inzien en kiezen; docenten kunnen er eigen opdrachten in plaatsen en die al dan niet beschikbaar stellen voor alle deelnemende scholen. Zo’n digitaal adviesbureau heeft ook een kenniscentum. Het kenniscentrum bevat voor leerlingen en docenten artikelen en workshops over alles wat te maken heeft met de drie hoofdzaken van het adviesbureau. Dat zijn:

  • leren onderzoeken (of: iets grondig uitzoeken; je kunt je ook voorstellen dat leerlingen geen wetenschappelijk onderzoek doen, maar bijvoorbeeld werken als waren zij onderzoeksjournalisten);
  • betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties en de bijhorende persoonlijke waardenontwikkeling;
  • het ontwikkelen van een beroepsperspectief cq zicht krijgen op vervolgstudie.

Daarnaast kan het adviesbureau tal van andere functies hebben, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos.  Het digitaal adviesbureau kan bijvoorbeeld adviesbureaus op scholen hosten: leerlingen beheren dan hun eigen werkomgeving binnen de overkoepelende website. En verder alles waar behoefte aan is, en technisch mogelijk,  bijvoorbeeld voor onderlinge samenwerking van docenten van verschillende scholen of van leerlingen die vanuit verschilleende scholen aan eenzelfde opdracht werken.

 


Er zijn nog twee pagina’s over soorten adviesbureau’s:

Het adviesbureau als verhalend ontwerp
Een echt adviesbureau op school

Het Adviesbureau is Rotterdam is allereerst een digitale voorziening. Scholen die met het project meedoen kiezen zelf welke andere verschijningsvormen van het adviesbureau zij door nog aan toe willen voegen.

Wel is duidelijk: het adviesbureau kan alleen een blijvende voorziening voor Rotterdamse scholen zijn als docenten opdrachten niet alleen voor de eigen school plaatsen, en grote opdrachtgevers als de gemeente en de grote Rotterdamse bedrijven vanuit het collectief benaderen.