Hierboven een foto van een adviesbureau dat door de leerlingen wordt opgericht. De didactiek dicteert dat (en hoe) leerlingen dit zoveel mogelijk zelf doen, maar wel binnen de structuur die een vragenstellende docent biedt. Je moet als docent/school wel de meerwaarde van dit werk zien, want het kost tijd. Leerlingen moeten zich met het eigen bureau kunnen identificeren.

De foto hierboven betreft een 3e klas vmbo-t. Het oprichten van het eigen adviesbureau is gekoppeld aan schooldoelen over het ontwikkelen van algemene vaardigheden, die van te voren in een scenario zijn benoemd.  Als dat lukt is de winst duidelijk: er zijn algemene vaardigheden geoefend èn de leerlingen hebben een prachtige context gemaakt voor tal van ‘uitzoek, onderzoek of ontwerp- werk’.
Docenten die dat plezierig vinden doen aan zo’n adviesbureau als senior-adviseur mee. En anders blijf je gewoon jezelf.


Er zijn nog twee pagina’s over soorten adviesbureau’s:

Het adviesbureau als verhalend ontwerp
Het digitale adviesbureau

Een echt adviesbureau op school kan verschillende vormen aannemen. Je hoeft daar van te voren niet over te beslissen: je kunt het idee gewoon laten groeien.

Een vast adviesbureau gekoppeld aan een bepaalde klas kan heel goed werken. Leerlingen weten dan: in dat leerjaar ben ik een aantal weken medewerker van het adviesbureau. Jaarlijks worden nieuwe opdrachten aan het adviesbureau aangeboden, die onder de leerlingen worden verdeeld.

Zo’n vast adviesbureau maakt van allerlei mogelijk. Bijvoorbeeld: gestandaardiseerde werkwijzen, overdracht van de ene naar de andere groep medewerkers, meerjarige afspraken met opdrachtgevers en een groeiende eigen website.

Zo heeft op het Veenlanden College in Mijdrecht enkele jaren Bureau Diamant gefunctioneerd. De opdrachten kwamen in samenspraak met de gemeente vooral via een plaatselijke organisatie voor milieueducatie. En de resultaten werden jaarlijks in de raadzaal van het gemeentehuis gepresenteerd aan wethouder, raadsleden, medeleerlingen en andere deskundigen.

Adviesbureau als op te richten organisatie of als losjes gehanteerd idee.
Stel er komt een brief binnen van een opdrachtgever; je leest de brief aan de leerlingen voor. Of de leerlingen worden – al dan niet onverhoeds – in de aula uitgenodigd en daar staat een interessante persoon die de leerlingen uitnodigt iets voor haar of hem grondig uit te zoeken. Als de leerlingen vervolgens met de opdracht aan het werk gaan, aangesproken worden als adviseurs/onderzoekers/ontwerpers, dan is het adviesbureau een losjes gehanteerd idee. Er wordt door de leerlingen geen adviesbureau opgericht.
Maar het zou ook kunnen dat er veel opdrachten beschikbaar zijn, en het wel interessant wordt gevonden een heus bureau op te richten. De leerlingen verzinnen er een naam voor, maken wellicht een website, ontwerpen folders waarmee nieuwe opdrachtgevers te werven zijn, zorgen voor een publicatieplatform, … Misschien zelfs moeten ze door een sollicitatieprocedure, voor ze echt mogen beginnen.