Docenten die voor het eerst naar opdrachtgevers voor leerlingen zoeken, zien er soms behoorlijk tegen op.  Maar het is makkelijker, en vooral plezieriger werk dan het wellicht lijkt. Enorm veel mensen geweldig om leerlingen te ontmoeten. Vooral als de leerlingen zich met hart en ziel voor hen hebben ingezet.

In een vroege versie van Het Adviesbureau werden, voornamelijk in het noorden van het land, gedurende drie jaar tegen de 200 opdrachtgevers gevonden. We vroegen al deze opdrachtgevers waarom ze graag met leerlingen willen werken.

Hieronder een kleine selectie.
Alle namen van personen en bedrijven zijn hieronder vervangen door algemene omschrijvingen. De voorbeelden dienen alleen voor beeldvorming en ter inspiratie!

 

Informatiecentrum
Ons centrum is een bibliotheek, informatiecentrum en archief. Alles is gaat over het onderwerp homosexualiteit.
We vinden het belangrijk dat mensen van alle leeftijden op een ‘gewone’manier in aanraking komen met het onderwerp homosexualiteit.

HBO instelling
We vinden het belangrijk, dat leerlingen een beter beeld krijgen van wat natuurwetenschappelijk werken inhoudt.
Bijvoorbeeld doordat ze in contact komen met de professionele wereld in vervolgopleidningen na deze school.

Een stadsarchief `
Het stadsarchief is een instelling die mensen kan voorzien van brede informatie.
Het archief heeft zich tot doel gesteld haar archieven en andere bronnen zoveel mogelijk open te stellen voor het brede publiek. Met name richt zij zich op scholieren.

Een waterschap
We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de waterproblematiek van onze provincie, ook jongeren!

Een universiteit
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen,
We vinden het belangrijk om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van de belangstelling voor natuurwetenschappelijk onderzoek.

R.S. (naam persoon)
Ik ben een beeldend kunstenaar.
Ik maak schilderijen (figuratieve kunst), schrijf boeken, maak illustraties, werk als gastconservator voor musea, geef cursussen, enz. Voor mijn werk ben ik veel in het buitenland.
Ik denk dat het voor iedere kunstenaar aantrekkelijk is als hij/ zij de mogelijkheid zou hebben om via een soort digitale tentoonstellingsruimte zijn/ haar werk te presenteren aan een breder publiek.
Van kunst heb ik verstand, maar van het opzetten van een dergelijke digitale structuur niet. Ik zou jullie hulp erg waarderen!

Zwembad
Het zwembad richt zich primair op zwemmen.
Voor meer technische vragen worden externe instanties aangetrokken. De vraag naar het chloorgehalte van de lucht is zeer geschikt voor het adviesbureau.

Melkveebedrijf
Dit is een modern melkveebedrijf.
Op het bedrijf zijn altijd wat zaken die interessant zijn om onderzoek naar te doen, maar waar binnen het bedrijf geen tijd is om dit zelf te doen. In de vraag kan worden voorzien door werkzaamheden van het adviesbureau.

Centrum voor natuur en milieu educatie
Wij hebben ontzettend veel vragen die leerlingen op zouden kunnen lossen!

 

Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel stelt zich ten doel de regionale economie te ondersteunen en versterken. Dit betekent o.a. dat ze ten dienste staat van startende ondernemers
De KvK wil jonge startende ondernemers op weg helpen en hen wijzen op mogelijkheden. Daarvoor zijn goed opgezette ondernemingsplannen nuttig.

Tandarts 
Ik heb een tandartsenpraktijk.
Ik zou erg graag gebruik willen maken van de creativiteit van leerlingen om mijn behandelkamer dusdanig te verfraaien dat het mijn patienten ( jong en oud) op een plezierige manier afleid zodat ze meer ontspannen de behandeling ondergaan.

Jongeren Adviesraad.
De jongerenraad is opgericht door de gemeente met als doel om de communicatie tussen jongeren en de gemeente te verbeteren. In de raad zitten verschillende jongeren tusen de 13 en 23 jaar. Zij zetten zich in voor de belangen van jongeren in Leeuwarden. Dit doen ze door de gemeente op bepaalde punten te adviseren en door middel van het steunen en starten van bepaalde projecten.
We willen graag onze achterban zoveel mogelijk inschakelen en raadplegen, zodat we een beter beeld krijgen van wat leeft onder jongeren in Leeuwarden.
Deze gegevens zouden we goed kunnen gebruiken bij onze contacten met de gemeente Leeuwarden.

Een bedrijf dat o.a. het meubilair en de inrichting van scholen verzorgt.
We willen: leerlingen mee laten denken over de inrichting van hun school.

Kennisorganisatie
We leveren contractresearch en specialistische advisering, we verlenen licenties op octrooien en specialistische software. We testen en certificeren producten en diensten, en geven een onafhankelijk kwaliteitsoordeel. En we richten nieuwe bedrijven op om innovaties naar de markt te brengen. Ontwikkelen en toepassen van innovatieve kennis: daar draait het om bij alles wat we doen.
We komen graag in contact met jonge mensen die ondernemend van aard zijn en goed zijn in de exacte vakken.

Biologisch-dynamische melkveehouderij
In onze biologisch-dynamische melkveehouderij hebben de koeien hoorns, er wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Het bedrijf heeft duurzaamheid en behoud van biodiversiteit hoog in het vaandel staan en is van mening dat landbouw en natuur elkaar niet in de weg hoeven te staan.

Verzorgingstehuis.
Het is erg dankbaar werk om voor de bewoners van dit tehuis een gezellige recreatie middag te organiseren.

Museum
Voor de toekomst wil het museum een heroriëntatie op datgene dat wordt gepresenteerd.
Omdat het museum bezig is met het opzetten van een nieuwe formule in haar wijze van presenteren is het geïnteresseerd in de visie van een nieuwe generatie op zowel de oude als de nieuwe museale filosofie.

School, sektie biologie
Wij zijn een school voor HAVO/VWO. De ongeveer 100 medewerkers en 1250 leerlingen werken in een geheel gerenoveerd gebouw, dat voldoet aan moderne onderwijseisen
Er staan GSM-zendmasten op het gebouw Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de invloed van UMTS en GSM zendmasten op de gezondheid van mensen. Het is logisch dat we hierover meer duidelijkheid willen krijgen

Provincie
We willen graag meer jongeren betrekken bij regionale beleidsvraagstukken

Fractie van een politieke partij in een gemeenteraad.
De fractie houdt zich bezig met alle beleidsterreinen op het niveau van een middelgrote stad.
Er is wetgeving over toegankelijkheid van publieke ruimte voor gehandicapten.
De fractie wil zich graag een beeld vormen van de huidige situatie in onze stad en de kansen op verbeteringen op dit gebied