Hieronder een lange lijst titels van opdrachten uit een digitaal adviesbureau voor het noorden van het land. Bedenk dat bij al deze opdrachten een organisatie of persoon opdrachtgever is, met een benoemd belang bij de resultaten van het werk.

Deze lijst is alleen bedoeld voor en beeldvorming en ter inspiratie!!!

Pas op, er komt bijna geen eind aan….

 

Historisch theater

Herkomst achternamen in Workum

Maak een draaiboek voor de open dagen van De Kleine Aarde.

Hoe presenteert De Kleine Aarde zich?

Een nieuwe wijk: de Zuidlanden

Onderzoek over loopbaanorientatie.

Werken aan water door de eeuwen heen …

Zwemmen in Zuiderburen

Wijkbeheer gemeente Sneek

Ik woon in een global village

Het zonnetje in huis ..

Wel of geen stadsecoloog?

Een kunstenaar op het net

Organisatie Catering festival Drylts oer de grins

Organisatie jeugd activiteit

Het zuiveren van eiwitten

Duidelijke deuren

Een duurzaam Zernike

Renovatie van het schoolgebouw westerse drift

De chemie van regenwater

Een snelle alcoholbepaling.

Verlokkingen en verleidingen

Ben ik mijn broeders hoeder of zusters hoedster?

Waterhuishouding in menselijk lichaam.

Criminaliteit vroeger en nu

Optimalisatie van het gebouw Westerse Drift

Minerale olie in water en grond.

Vergelijking marketing van Koopmans meelfabrieken vanaf 1945 met een andere fabrikant (1945-nu)

Penicillineproducerende schimmel.

Het rendement van een biovergisting.

PR Medewerker festival Drylts oer de grins

Bijbaantjes en school.

Het filtreren van koffie.

Houd je van buurten?

Peiling Referendum Grote Markt Groningen

Chloorgas in de lucht van een overdekt zwembad

Hoeveel energie kost het koelen van melk?

Hoe is het klimaat in een stal?

Een huis voor “Studies”

Assortiment eten en drinken

Mannen in de mantelzorg

nieuws uit je oordopjes

Tentoonstelling: Internationale Vrouwendag 8 Maart

Versier een pilaar

Een duurzaam Zernike 2

Digitaal prentwoordenboek kleuters

Hoe vuil ben ik?

Herkomst van achternamen in Tytjerkstradiel of een andere gemeente in Friesland

Sluitingstijden horeca

Met open mond ….

Achternamen in je eigen gemeente in Fryslan

Onderhoud van sloten: wanneer en hoe?

Stadsvijvers Leeuwarden

Verkeersdrempels: waar, hoe en alternatieven.

Snelheidsbeperkende drempels in een woonwijk

Hoelang houden we droge voeten in Friesland

open opdracht

De school als energiecentrale

De energiehuishouding van een zwembad

Zwembad en geluid

Zwerfafval in Wymbritseradiel

Utrecht heeft iets met Leon.

Een wandschildering voor het muzieklokaal

Waterkoeling voor computers

Eigentijds Toerisme ….

De school als energiecentrale

Beeldvorming bij jongeren over het wasserijbedrijf

Teamspirit op de Veluwe

Speelvelden in zuibroek

Allemaal met de fiets naar het werk!

Een alternatief recept

Een ecologische verbindingszone

Apeldoorn stad van Molens

De Grift, en hoe nu verder?

Sapjes: goedkoop is duurkoop?

Verdroging

Infiltreren in Apeldoorn?

Waar gaat dat water heen?

Wandelen langs het Grondwater

Tentoonstelling

Apeldoorn onder water

Water opbergen

Zeggenschap over water

Wandelen of fietsen langs de beken en sprengen

Gif in het Bos

Verhip ik ben een kip

Mobiliteit in Apeldoorn

De kanaalzone als bedrijventerrein

Wie is Apeldoorn?

Kan mijn school energieneutraal?

Grondstof neutraal 2025

Spannende Flora en Fauna

Kringloop van Afval

Kassa voor Duurzaamheid!

De markt voor duurzame producten, landbouw en of duurzaam toerisme

Wat denken jongeren over een museum?

Vreemde resultaten in de jaarlijkse monitor

Beschermingswaardige bomen

Kunnen die mensen niet ergens anders heen?

Het inrichten van een museumgedeelte

Hoe denken jongeren over een museum?

Het inrichten van een informatieruimte

Ontwerp een Afrikaans sfeerlandschap voor het Afrika Museum

Een nieuwe inrichting voor de aula

Voldoet onze website?

Wie zit er in de bus?

Is een scholierenlijn als buslijn rendabel?

Hoe veilig is het station in Lent?

I have a dream …

Een uitdaging

Stippen op een kaart

De grond waarop wij leven

Huis kopen?

Bodem uit de gratie

Hardheidsbepaling van drinkwater

Watersport en Economie van Sneek

Giftige afdankertjes of nieuwe mogelijkheden?

Excursies, ook voor jongeren!

Hoe gaat dat bij jullie op school?

Aangenaam verpozen….

Kan het een beetje minder?

Zuinig stoken

Een literaire avond op school

Een educatieve wandel-, kano en fietsroute langs het water.

Een venster op het zuiden ….

Daarheen en weer terug

Zelf water zuiveren

Een oude regenwaterput als septictank.

Wordt hier ook ergens een cursus….. gegeven?

Een nieuwe naam en huisstijl voor BOOG

De buisreactor

Biodiversiteit in Bolsward

Hoe duurzaam is Apeldoorn

werken voor TNO

Een uitgelezen kans voor ingelezen leerlingen

Biologisch dynamische landbouw en biodiversiteit

Een boring in mijn achtertuin

Is dit welwater wel goed?

Een markt voor het rijden op aardgas

Wonen in een bodemdalingsgebied

Fooddata

Bolsward: 550 jaar stadsrecht

Marne is cool!

De waterstofrevolutie

Ruimte voor windenergie in Z.W.Frl.

Rijden op een aardgasbrommer/ scooter?

Huwelijken in Bolsward

Is groter altijd beter?

Videopresentatie

hoe ging het in het Lager onderwijs in Baarderadeel er aan toe,  in de periode 1820-1850?

Hoe ging het er aan toe in hetLager onderwijs in Tytsjerkstradiel, in de periode 1820-1850?

Lager onderwijs in Idaarderadiel in de epriode 1820-1850

Lager onderwijs in Menaldumadiel in de periode 1820-1850

Harddraverij om de gouden zweep in Leeuwarden 1880-1920

Ambassadeur Millenniumdoelen Verenigde Naties

De zorg van de Friese gemeenten voor armen en behoeftigen in de periode 1880-1920

Gezondheidszorg en zorg voor het milieu van 1879 tot en met 1922

Ontwikkelingen in de landbouw van 1879 tot 1922 in de gemeente …. in de provincie Friesland

levenloos geboren en jong gestorven kinderen in de 19e eeuw

Verkeer, vervoer en nijverheid in de gemeente  ….. in Friesland in de periode 1879-1922

De geschiedenis van de Friese Elfstedentochten

Maak je eigen monument

Marne College: een duurzame school?

Een mediatheek met uitstraling!

Vrouw als kapitein in de organisatie

Vrouw zoekt boer

Klankbeeld van Franeker

Een recreatieve middag

Beelden in Emancipatie

Je bent jong en je wilt wat

Wie ben jij?

Social Cities!

Windows ..

Vuil?

Milieubarometer campings

Check it out!

Van oud naar nieuw

De Nieuwe Waterweg van Drenthe

Meetpunten voor waterkwaliteit in Leidsche Rijn

Schoon, schoner, schoonst

Onderzoek tbv de jeugdtheaterschool

Bepalen van de buffercapaciteit van kaas

gemeentelijk jeugdbeleid Menaldumadeel

Duurzaam eigentijds toerisme …

Verzuurde spieren

Een website voor Paques bv te Balk

Extractie van olieen uit planten, kruiden, zaden

Esters bereiden

Bereikt het Airborne museum jongeren?

Maak een  nieuwe museum formule.

Body Trend Club Hartman: trendy of niet?

Kastanjebloedingsziekte

Eikenprocessierups

Een plan voor ons weiland

Een mast met stralingsgevaar

Werf klanten voor je nieuwe bedrijf

Werving vrijwillige brandweer

Integratie van vluchtelingen

Rampenplan

Navigatietechnologie

Oprichting van een kinderboerderij

Action Companies

Help ons helpen!

onderzoek naar meningen van oud-leerlingen

Wat is er aan kleinschalige bedrijvigheid in Leidsche Rijn?

Wat zijn goede plekken in Leidsche Rijn om de waterkwaliteit te meten?

Welke gebieden in de Leidsche Rijn zijn ecologisch waardevol en hoe kunnen die behouden blijven?

Groen in de stad. Hoe doen we dat?!

Kinderboerderij Het Buthus in Sneek: Ontspanning en plezier voor kinderen in Sneek

Natuur op de aganda bij 4-12 jarigen

Natuur op de agenda bij 12-18 jarigen

Verschillen tussen landen

Werkt natuur- en milieu educatie?

Effecten van natuur- en milieu educatie op langere termijn

Een jongerenbrochure voor Paques Balk

Een multimediaal beeld van Titus Brandsma

Hier komt het SUS-team!

Te veel lawaai? Stoplicht op rood!

Alleen in je dromen

Aansluiting Havo op HBO

website gemeente Wymbritseradiel

Het fietsparkeren rondom het Centraal Station.

Bolsward, het Friese Rome

Familienamen in … (1811)

Wat te doen met de CKV-bon?

voorlichting voor derde klassers

Schone handen?

Young Artists for Nature

Maak de Mediatheek Mooier!!

Verzorg een presentatie met een op schaal gemaakte maquette voor een groene ontmoetingsplaats.

Maak een profielwerkstuk voor Imagine .. en win een reis naar een ontwikkelingsland !!

Hulp gevraagd/aangeboden

Groene vingers…

Sport en bewegen

tutorhulp Bogerman

Project for Young Exchange Students

De Natuurwetenschappen, uitgelegd aan leerlingen groep 8

Tevredenheidsonderzoek

Met het OV naar het DNC!

De vertraging van fietsers door verkeerslichten.

Coniciteit van treinwielen

Schoolexamenbal

Internationaal binnen de grenzen?

Natuurwetenschappen in groep 8.

Aerosolen

Buurtonderzoek rondom mogelijke locaties voor ontmoetingsplekken voor jongeren.

Rolstoeltoegankelijkheid van de Korenmarkt

De voedselbank

Imago onderzoek

Zwerfafval in Wymbritseradiel

Security-audit binnen Bogerman

Onderzoek naar bezoekers kinderboerderij

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland: dichtbij, betrokken en toonaangevend voor de jeugd?

Is de watersport aantrekkelijk genoeg voor de jongeren in de gemeente Wymbritseradiel?

Marktverkenning

Produktonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek

Marktonderzoek

Akoestiek in lokalen op school

Wat zeg je?

tentoonstelling universitetsmuseum evalueren

Kan de toegangstijd voor echografie onderzoek verkort worden?

Voorbeelden van een gedeelte van enkele opdrachten, alleen ten behoeve van beeldvorming en inspiratie.

De toekomst van het platteland

Wij zijn een groep jonge boeren in Noord-Nederland, verenigd in het Agrarisch Jongeren Kontakt, die met optimisme naar de toekomst kijkt. Ook over 25 jaar willen wij met plezier in deze regio ons bedrijf uitoefenen. Om dat te bereiken willen wij graag investeren in ons bedrijf én in een duurzaam platteland.
Maar we zijn ons ervan bewust dat wij het niet alleen voor het zeggen hebben. Daarom willen we graag weten hoe andere toekomstige bewoners (jullie!) van Noord-Nederland over de toekomst van ons platteland denken en hoe jullie de rol van de agrarische jongeren daarin zien.
Boeren en platteland
De jonge boeren van vandaag vormen het platteland van morgen. Toch is op dit moment de toekomst van veel boerenbedrijven niet zeker. Agrariërs leven in moeilijke tijden waarin dalende opbrengsten, stijgende kosten en steeds meer regels hun werk beïnvloeden. De vraag hoe het boerenbedrijf en het platteland van de toekomst eruit gaan zien is dus zeer actueel.
Adviseurs gezocht
Jongeren van nu, zoals jullie, zullen in de toekomst in deze regio wonen, werken en recreëren. Wij willen graag horen wat jullie van deze zaken vinden. Willen jullie de tijd willen nemen om ons te adviseren? Help ons bij het opzetten van een imago-campagne over de toekomst van het platteland.

Of een meer stadse opdracht:

Een mondiaal vraagstuk op lokaal niveau.

Wat weten de inwoners van Leeuwarden over het klimaatvraagstuk en in hoeverre maken ze zich daar zorgen over, speelt het een rol bij de keuzes die ze maken?
Wat weten zij van de klimaatambities van de gemeente?
Hoe groot is het draagvlak voor het klimaatbeleid van de gemeente en op welke manieren kun je de betrokkenheid van de inwoners bij het klimaatbeleid, bij het ‘uitvinden’ van een duurzame stad, vergroten?
Hoe zou je het klimaatvraagstuk en/ of het effect van klimaatmaatregelen op een beeldend interessante manier zichtbaar kunnen maken?

Bij alle titels die hiernaast staat horen uitgeschreven opdrachten. Schoolvakken worden soms ingenieuze wijze met elkaar vervlochten; hieronder bijvoorbeeld een combinatie van maatschappijleer en beeldende vorming:

Waar denk je aan bij emancipatie van vrouwen en van mannen, bij gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen?
Wat voor (kunstzinnige) beelden kan je maken bij emancipatie?
Opdrachtgever: emancipatie bureau (naam hier gewist)
Opdracht:
Ontwerp een wandschildering of wandobject voor bijvoorbeeld een werkruimte van ons bureau.
In dat beeldend product worden de uitgangspunten van ons bureau op de een of andere manier ( symbolisch?, figuratief?, abstract?, of …?) tot uitdrukking gebracht. Eerst worden een aantal ontwerpschetsen gemaakt.
Daarna wordt in overleg met ons voor een bepaalde uitvoering gekozen.

Het niveau van een opdracht verschilt per doelgroep van leerlingen. Opdrachten kunnen een streng wetenschappelijk onderzoek nodig maken, bijvoorbeeld voor oudere leerlingen in het VWO; of zich meer richten op grondig uitzoeken en ontwerpen, bijvoorbeeld voor VMBO leerlingen. Hier een voorbeeld van het laatste:

In opdracht van gemeente De Ronde Venen wordt er een ‘kunstkaart’ gemaakt van De Ronde Venen. Hierop komen te staan: beeldende kunst in de openbare ruimte, alle interessante gebouwen, de geschiedenis en plekken die waardevol voor de natuur zijn. Help je ons met verhalen over waardevolle plekken voor ons boek?
Voor deze opdracht zoeken we mensen die het leuk vinden om zich te verdiepen in een onderwerp uit de natuur en die het leuk vinden om daarover een verhaal te schrijven.

Opdrachten worden meer ingewikkeld en meer mondiaal naarmate leerlingen ouder worden. Hier enkele titels van opdrachten voor de laatste klassen van HAVO en VWO, om een beeld te schetsen van de opdrachten waartoe het werken in Het Adviesbureau kan leiden. Alleen de titels!

Voor Stichting Wanawa (Kenya): How to start a climate smart, sustainable and ecologically-friendly vegetable garden for mothers.
Voor Stichting ASAP (Burkina Faso): Re-usable menstrual pads for school girls to decrease absenteeism during their period.
Voor de Support Sahel Foundation (Burkina Faso): How can we improve the already existing design of the Sahel water pyramid?
Voor Smokey Tours / Worldacivities (The Philippines): Sustainable waste management challenges for the people in the slums of Manila.

En vele, vele andere!

Opdrachten worden vaak voorzien van een video waarin de opdrachtgever de leerlingen toespreekt. Hieronder doet bijvoorbeeld Leeuwardse wethouder Isabella Diks dat, voor leerlingen in haar stad.

De video staat hier uiteraard alleen voor beeldvorming en ter inspiratie. De opdrachten van de wethouder zijn intussen allemaal uitgevoerd.