Scholen die aan Het Adviesbureau meedoen, zijn lid van het Worldschool Network. Dit is een landelijk netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs. Binnen het netwerk maken scholen gebruik van aangeboden onderzoeksprogramma’s en onderwijsprojecten, die samengevoegd een doorgaande leerlijn vormen.

Uiteraard kan men Het Adviesbureau ook los inzetten, zonder van het aanbod in het Worldschool Network gebruik te maken. Of Het Adviesbureau inpassen in een eigen leerlijn.

Zie voor meer informatie over het Worldschool Network: www.worldschool.nl

 

De Worldschool doorgaande leerlijn voor onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid is gebaseerd op het principe van concentrische opbouw. Dat wil zeggen: leerlingen maken gedurende een schoolloopbaan jaarlijks een heel proces van (leren) onderzoeken mee – en worden daar steeds beter in.

Een van de  tegenhangers van de concentrische opbouw is de taakverdelende  opbouw. Daarbij wordt het proces van leren onderzoeken in afzonderlijke componenten opgedeeld, die onder vakdocenten worden verdeeld. E.e.a. komt pas aan het eind van het schoolleven bij elkaar, bijvoorbeeld bij het maken van het profielwerkstuk.

De concentrische opbouw betreft drie hoofdzaken:

  1. Er wordt zoveel als mogelijk met echte opdrachtgevers gewerkt, van buiten de school, die opdrachten aanreiken met betrekking tot een achterliggende maatschappelijke kwestie. Voor jongere leerlingen liggen de maatschappelijke kwesties dichtbij huis, de opdrachtgevers komen uit de nabije omgeving van de leerlingen, al is het dan buiten hun directe leefomgeving. De oudste leerlingen werken mondiaal. Zij hebben via het Worldschool Network opdrachtgevers uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika.
  2. Leerlingen voldoen binnen de concentrische opbouw aan steeds hogere eisen op het gebied van hun onderzoeksvaardigheid. De opbouw van eisen kent een zekere vanzelfsprekendheid: de opdrachten van de opdrachtgevers worden steeds moeilijker; er wordt steeds meer van leerlingen gevraagd, zowel in de breedte als de diepte van het werk.
  3. Leerlingen ontwikkelen door het werk een toenemend zicht op hun eigen toekomstwensen voor studie en beroep. Leerlinge bouwen tijdens het werk een openbaar en persoonlijk c.v. op. Het persoonlijke c.v. beschrijft (iets van) de eigen waardenontwikkeling en het toekomstperspectief.

Concentrisch werken: jaarlijks volledig onderzoeksproces; gekenmerkt door:

– Van locale naar mondiale onderzoeksopdrachten;
– toenemende betrokkenheid van leerlingen bij maatschappelijke kwesties;

– toenemende onderzoeksvaardigheid;
– en toenemend zicht op het eigen toekomstperspectief.