In Rotterdam is CityLab010 partner van Het Adviesbureau.

Het Adviesbureau is in allerlei vormen uitgevoerd, meestal voor de hogere klassen van het HAVO en VWO, en een enkele maal ook in het VMBO-t. Maar nog niet eerder in Rotterdam.

Bovendien is Het Adviesbureau in Rotterdam gericht op jongere leerlingen: tweede en derde klassen HAVO/VWO.  Ook is het geschikt voor profielwerkstukken MAVO/VMBO_t. Op de scholen die meedoen werkt men aan een curriculum waarin leerlingen zich in toenemende mate met de wereld verbinden. Het Adviesbureau vormt voor de tweede en derde klassen. Het idee is: je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.

In Rotterdam willen we dat leerlingen leren om iets grondig uit te zoeken, leren onderzoeken en ontwerpen – en alles wat daarbij hoort. Zoals:  communiceren met een opdrachtgever, presenteren, publieksgericht verslag doen, debatteren, en dergelijke.

We willen ook dat leerlingen zien dat er buiten hun directe leefwereld belangstelling voor hen is,  en dat zij daar iets kunnen betekenen. Ook al in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.

Daar hoort bij: Het ontwikkelen van een beroeps- en vervolgstudieperspectief, een duidelijke profielkeuze, een groeiend c.v. En meer algemeen: een groeiende betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties, ‘local issues’ en ‘global issues’.

Een van de betrokken schooldirecteuren verwoordt de doelen van het Rotterdamse Adviesbureau als volgt.

“Onderwijs is er om jezelf te ontwikkelen.

Zo simpel is het. Nuchter maar waar!

Om te leren en jezelf te ontwikkelen heb je een uitdagende leeromgeving nodig. In Het Adviesbureau slaan we een brug naar de echte wereld. Zo vergroten leerlingen hun blikveld, en krijgen ze een onvergetelijke ervaring mee.”

Geoffrey van Melick, directeur van het Wolfert College

geoffreyvanmelick