Leerlingen uit de onderbouw van het HAVO/VWO werken als onderzoekers en ontwerpers voor echte opdrachtgevers. Opdrachtgevers kunnen zijn: gemeente, bedrijven, particulieren en vervolgopleidingen. De opdrachten betreffen belangrijke kwesties spelen, bij thema’s als veiligheid, werkgelegenheid, economie, duurzaamheid, stedelijke inrichting en ‘de sociale stad’.

De deelnemende scholen willen leerlingen niet alleen te verbinden met het echte leven, maar er ook voor te zorgen dat de leerlingen daarin competent zijn. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen, en daarom start het project in de onderbouw van HAVO/VWO.

Doelen in steekwoorden:

– Van locale naar mondiale onderzoeksopdrachten en bijhorende betrokkenheid;
– leerlingen in toenemende mate betrekken bij maatschappelijke kwesties;
– met een daarbij toenemende onderzoeksvaardigheid;
– en een toenemend zicht op eigen waardenontwikkeling en toekomstperspectief.

Het project heeft als doel jongeren uit het voortgezet onderwijs op een actieve manier bij maatschappelijke kwesties te betrekken, en dan zo dat dit tot kwalitatief hoogstaand onderwijs leidt; dat wil zeggen:

  • Het ontwikkelen van een uitmuntend buitenschools onderwijsaanbod van echte opdrachten en bijhorende onderzoeks- en onderwijstrajecten;
  • leerlingen maken zich vaardigheden eigen als het formuleren van een onderzoeksvraag, het maken van een onderzoeksdesign, het presenteren en in debat brengen van de resultaten van onderzoek;
  • leerlingen ontwikkelen een beroepsperspectief en krijgen zicht op relevante vervolgopleidingen;
  • leerlingen maken zich zgn. 21st century skills eigen, dat wil zeggen competenties die leerlingen anno nu nodig hebben om als (wereld)burger te functioneren, zoals: ondernemend zijn, kritisch en creatief kunnen denken, lokaal en mondiaal betrokken zijn;
  • en dat binnen een leerplan waarin deze activiteiten geïntegreerd zijn, en niet als een extra project boven het toch al overladen onderwijsprogramma worden uitgevoerd.