Bij het invoeren van Het Adviesbureau moeten tal van beslissingen worden genomen. We zien Het Adviesbureau als een exempel van de school van morgen (die vandaag al te doen is). Daar horen bespiegelingen bij.

Op dit moment is één reflectie beschikbaar:

Reflectie over vaardigheden

In het onderwijs is het leren van vaardigheden van belang. Eerst waren er de 20ste-eeuwse vaardigheden, nu horen we veel over de 21st Century Skills. Soms heel inspirerend!  Je kunt er lange lijsten vaardigheden aan ontlenen. Maar wat moet je ermee doen? In deze reflectie over vaardigheden wordt gesteld: denk niet direct in termen van toetsbare vaardigheden maar in termen van sleutelervaringen die je leerlingen wilt bieden.
Open deze reflectie

In voorbereiding:

  • reflectie over ‘leren onderzoeken’
  • reflectie over een vijf- of zesjarige leerlijnen voor ‘leren onderzoeken’  in de school van morgen
Pas op! Deze reflecties zijn persoonlijke stellingnamen, meningen of overwegingen. Ze vormen niet ‘de theorie’ van het adviesbureau. Of de visie die je moet onderschrijven om mee te kunnen doen.

De reflecties zijn bedoeld voor eigen stellingname.