Een groep 1e en 2e klas VWO leerlingen van het Laurens Lyceum in Rotterdam is gestart met het oprichten van vier eigen adviesbureau’s en het ontvangen van hun eerste opdrachtgever.

Als eerste opdrachtgever meldde zich de directie van de eigen school. Conrector mw. Mariska Davids (vierde van rechts op de foto) kwam de opdrachten toelichten. Dit is wat zij vertelde:

“De adviesbureau’s kunnen aan twee opdrachten gaan werken:

  1. Ruimte op school

“Wij zijn als directie van de school op zoek naar manieren waarop we ruimtes in de school multifunctioneel kunnen inzetten. We zoeken vooral naar mogelijkheden om studie- en relaxruimte beter te benutten. We hebben aula waar het vaak erg druk is, er zijn gangen die we misschien beter kunnen benutten. We hebben al eens een zoektocht naar allerlei kant-en-klare oplossingen ondernomen, maar bedachten dat het veel beter is als leerlingen zich eens over dit probleem zouden buigen. Vandaar deze opdracht. Hoe zouden jullie ruimtes willen inrichten die, bij wijze vcan spreken, met een vingerknip kunnen veranderen studie- naar relaxruimte, en vice versa?  Of moeten de functies van studeren en ontspannen juist geschieden worden?

De school heeft verborgen ruimtes… Daar zou je aan de hand van plattegronden van de school naar op zoek kunnen gaan. Misschien kan er hier of daar wel een muur weggehaald worden!

Ik beveel je aan om snel een afspraak met het hoofd bedrijfsvoering te maken.

Mooi vinden wij het als directie als jullie voorstellen ook gebaseerd zijn op onderzoek. Onderzoek naar wat deskundigen van jullie ontwerp vinden, bijvoorbeeld. Of behoefte-onderzoek onder leerlingen. En we ontvangen graag een plan van aanpak.

Voor presentatie van de resultaten: denk, behalve aan de directie, ook aan bijvoorbeeld de leerlingenraad. ”


2. Vraag en aanbod

“Er zijn altijd leerlingen met een bepaalde hulpvraag, bij een vak of bij bepaalde lesstof. Zouden oudere leerlingen jongere leerlingen daar niet bij kunnen helpen? We stellen ons voor: een soort arbeidsbureau voor het regelen van vraag en aanbod voor expertise onder leerlingen. Is zoiets denkbaar? Haalbaar? Hoe ziet het er uit? Een belangrijke voorwaarde is: wat jullie ook bedenken, het resultaat moet nauwelijks onderhoud vergen, en het liefst geheel zelfstandig functioneren.
We maken binnenkort veel meer ruimte in de school om te studeren. Voor leerlingen die dat graag op school doen, in plaats van thuis. Misschien is dat plan te combineren met een idee om vraag en aanbod te combineren voor expertise van leerlingen onderling.

Maar uiteraard is er binnen de school veel meer vraag en aanbod. Het hoeft niet alleen over expertise te gaan.  Zijn er  niet veel meer mogelijkheden om vraag en aanbod binnen de school op elkaar af te stemmen? Misschien kocht je schoenen die te klein bleken, en wil je ze ruilen met …. Er moeten nog veel meer mogelijkheden zijn!

Ook bij deze opdracht zien we graag een plan van aanpak tegemoet! Laat ook weten welk onderzoek je aan de opdracht koppelt. En we zullen, als jullie klaar zijn, ruimte maken voor jullie presentaties. ”

Intussen worden door docenten van de school nieuwe opdrachten verzameld, nu van opdrachtgevers buiten de school. De eerste opdrachtgever heeft zich al gemeld!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adviesbureau-begeleiders bij het Laurens Lyceum Peter Galavazi en Youp Koopman