Denk eens na over hoe je je eigen ontwikkeling inschat, als het gaat om leren onderzoeken, en alles wat daarbij hoort.

Stel bijvoorbeeld deze vragen als je net een onderzoek hebt gedaan:

Algemeen:

Wat was de mooiste ervaring tijdens het onderzoek?

Waar ben je door dit onderzoek echt beter in geworden?

Waar zou je een volgende keer beter in willen worden?

En vergelijk je eigen antwoorden eens met een paar van de officiƫle doelen en uitkomsten.

Toegespitst op onderdelen van een onderzoek:

Vooronderzoek:
Beginnende onderzoekers vinden het soms moeilijk om diep in een nieuw onderwerp te duiken. Je hebt het gevoel dat je niet weet waar te beginnen? Je googelt misschien een beetje. Misschien probeer je te brainstormen maar levert dat naar jouw gevoel niet veel op.
Hoe zit dat bij jou?
Lukt het je om diep in een onderwerp te duiken, en een goede verkenning van het onderwerp te ondernemen?

Onderzoeksvragen:
Het maken van een goede onderzoeksvraag is niet zo makkelijk. De vraag moet helder en eenduidig zijn. En je maakt er deelvragen bij. Met de deelvragen splits je de onderzoeksvraag op in afzonderlijke onderdelen. Daarna kun je systematisch de deelvragen gaan beantwoorden.
Hoe zit dit bij jouw?
Kun je een heldere, eenduidige onderzoeksvraag opstellen en daar deelvragen bij maken die tot beantwoording van de onderzoeksvraag leiden?

Planning:
Plannen is niet altijd makkelijk en soms het ondernemen van een onderzoek als avontuur veel leuker dan een precieze planning afwerken. Hoe je het ook doet, als onderzoeker heb je te maken met deadlines: data waarop iets af moet zijn.
Lukt het je om je werk zo in te delen dat je deadlines haalt?

Methoden van onderzoek:
Experiment. Interviews. Vragenlijsten. Literatuuronderzoek.
Welke onderzoeksmethode heb je toegepast en hoe verliep de uitvoering?

Omgaan met een opdrachtgever: Lukt het je om mondeling en schriftelijk een goed te communiceren, met een opdrachtgever of met deskundigen die je wilde raadplegen? Zijn je brieven OK? Ging het telefoneren je makkelijk af? Als je opdrachtgever echt ontmoet hebt: hadden jullie een goed gesprek?

Eindproduct maken:
Schrijven is blijven. Tenminste, als het je lukt je boodschap helder over te brengen.
Hoe is het met je (zakelijke) schrijfvaardigheid?

Toegespitst op gewenste sleutelervaringen:


Ga eens na welke van de onderstaande sleutelervaringen al op je van toepassing zijn. Is er iets waar je je de komende tijd op wilt richten?

De ervaring dat er buiten de school mensen zijn die oprechte belangstelling hebben voor de resultaten van je onderzoek. De ervaring dat aan je denk- en daadkracht ook buiten de school waarde wordt gehecht.

De ervaring dat je al op school daadwerkelijk een bijdrage kunt leveren aan de maatschappelijke kwesties.

De ervaring dat het de moeite loont iets grondig uit te zoeken, niet zomaar iets voor waar aan te nemen; de ervaring van de waarde van kennis

De waarde van het stellen van vragen, ook over zaken die vanzelfsprekend lijken. De ervaring dat vragen het gewone ongewoon kunnen maken, en daarmee interessant voor onderzoek.

De waarde van het ontmoeten van en samenwerken met mensen uit een andere leefwereld, of met kennis die jij niet hebt. De ervaring dat leerstof tot leven komt als je samenwerkt met mensen over wie de leerstof gaat of die er dagelijks mee werken.

De ervaring van de kracht van groepswerk. Onderzoek doe je vrijwel nooit alleen; je bent altijd in contact met anderen: de onderzoekomgeving is deels een sociale omgeving, waarvan je de kracht kunt ervaren.